Proofpoint
Proofpoint
  • Адрес:
    100 Brook Drive, Green Park, Berkshire, RG2 6UJ, United Kingdom
Proofpoint, Inc. е базирана в Sunnyvale, California и предоставя SaaS и локални решения за входяща защита на имейли, защита от изходящи загуби на данни, защита на личните данни, криптиране на имейли, електронно откриване ("eDiscovery") и архивиране на имейли. Proofpoint предоставя интегриран набор от решения за защита на данните при поискване, обхващащи управлението на заплахи, регулаторното съответствие, управлението на данните и защитените комуникации, които се основават на обща платформа за сигурност като услуга.

Защита на крайния потребител

flow-image
Подход, ориентиран към хората, за управление на уязвимостта, атаките и привилегиите. Организациите изразходват повече средства от всякога за...