IBM
IBM
  • Адрес:
    Lakeside North Harbour, Western Road, Portsmouth, Hampshire, P06 3AU, United Kingdom
IBM е ориентиран към един-единствен, фокусиран бизнес модел: иновации. IBM взема своето задълбочено и задълбочено разбиране на проблемите, процесите и операциите в различни индустрии, и изобретява и прилага технологии, за да помогне за решаването на най-непостижимите бизнес и конкурентни проблеми на клиентите си. Въпреки че както винаги оставаме ангажирани да ръководим разработката на най-съвременните технологии, както и продуктите и услугите, които се изграждат около тях, днес ние се измерваме по това колко добре помагаме на клиентите да решават най-големите и най-належащите си проблеми.

Под повърхността на дигиталната трансформация

flow-image
Цифровите технологии промениха пазарната динамика. Клиентите очакват страхотен опит, а дигиталната трансформация е от ключово значение за постигането...

Превърнете AI в най-доброто приложение за вашите данни

flow-image
Лицата, вземащи решения, заинтересованите страни и влиятелните лица от C-пакета до бизнес операциите и ИТ са съгласни, че в изкуствения интелект...