Dell
Dell
  • Адрес:
    1 Dell Way, Round Rock, Texas, 78682, United States
Dell Inc. (NASDAQ: DELL) слуша клиентите и доставя иновативни технологии и услуги, които им дават възможност да правят повече. За повече информация посетете www.dell.com.

Континуумът на жизнения цикъл на компютъра: От контрола до трансформация

flow-image
ъй като различни организации се стремят да прилагат стратегии, основани на данни, персоналният компютър във всичките му видове остава ключов...