VMware
flow-image

Топ 5 предизвикателства пред мигрирането на приложения към облака

Този ресурс се публикува от VMware

С ускоряването на глобалната натовареност на работата, необходимостта от по-голяма гъвкавост и глобални възможности за разгръщане са направили публичния облак все по-привлекателен за клиентите.

Да помагаме на клиентите безпроблемно да мигрират и разширяват своите VMware vSphere-базирани среди на VMware Cloud на AWS - без да се натрупват ненужни рискове, разходи или престой – е наш приоритет.

Изтегляне

box-icon-download

*задължителни полета

Моля, приемете условията

С искането за този ресурс се съгласявате с нашите условия за ползване. Всички данни са защитени от нашата Политика за защита на личните данни. Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля, изпратете имейл на dataprotection@headleymedia.com.

Свързани категории Управление на ИТ, Големи масиви данни, Tърговско разузнаване (BI), Съхранение на данни, BYOD, Консумеризация на ИТ, Облачни изчисления, Съответствие, Системи за управление на съдържанието (CMS), Управление на данни, Планиране на ресурсите на предприятието (ERP), Финанси и управление на финансите, Управление на инфраструктурата, Центрове за данни, Управление на нивото на услугите, Управление на стопанските процеси, Виртуализация, Управление на услугите, Управление на проекти, Взаимодействие